Health Roads Media Logo - Return To Home Page Get Help - Get Answers
 
    Amharic
Amharic
|
|
bhutanese
Bhutanese
(Dzongkha)
| Bosanski
Bosnian
| Burmese
Burmese
| | English | Farsi
Farsi
|
Français
French
    Hmong |
Karen
|
| Ikirundi
Kirundi
| korean
Korean
| Kurdish
Kurdish
|

Liberian
English

|
Laotian
|
        Russian
Russian
| Soomaali
Somali
| Español
Spanish
| Kiswahili
Swahili
| |
Tigrinya
|

(Somali)
Akhbaaraadka caafimaad ee bogga wabsaadka waxaa loo heli karaa seddex hab.
Sound Icon - Speaker
Adobe PDF Icon - Written Files
Web-Page Video - Computer Screen
Dhawaaqi
Qoraal
Web-Page
Video
Mobile Video
(iPod)
Mawduucyada hooseeya. Riix nooca akhbaareed aad isticmaashid.
Caawinaad badan, tag bogga Caawinaada.
English
Ra Rabshada iyo Aflagaadooyinkabs (Abuse)
Colaadda gurigu waa mid waxyeelleynaysa qoyska oo dhan
(Domestic violence hurts the whole family.)
Somali
AIDS and HIV_______C English
Xisaabinta CD4
(CD4 Count)
Somali
Sida aad u qaadid HIV/AIDS?
(How do you get HIV/AIDS?)
Somali
Cudurada Ka Fa’iideysto Dacfiga Jirka
(Opportunistic Infections)
Somali
Ka Hortagga Faafidda HIV – Hooyada-ilaa-Cunugga
(HIV/AIDS - Preventing Mother to Child Spread)
Somali
HIV/AIDS – Ka Hortagga
(HIV/AIDS - Prevention)
Somali
Yareynta Halista Kaaga Imaan Karta Galmada
(HIV/AIDS - Sexual Risks)
Somali
Qeybsiga Xaaladaada HIV
(Sharing your HIV/AIDS Status)
Somali
HIV/AIDS – Calaamadaha iyo Waxyaabaha Lagu Arko
(HIV/AIDS - Signs and Symptoms)
Somali
HIV/AIDS - Ku Xad Gudubka Maadada
(HIV/AIDS - Substance Abuse)
Somali
HIV/AIDS - Baaritaanka
(HIV/AIDS - Testing)
Somali
HIV/AIDS - Daweynta
(HIV/AIDS - Treatment)
Somali
Rarka Firuska
(Viral Load)
Somali
HIV/AIDS – Maxay tahay?
(HIV/AIDS - What is it?)
Somali
Cancer
Kansarka Qanjidhka Minada/Shahwada
(Prostate Cancer)
Somali
Caruurtaaruurta (Infants and Children)
Ammaanka Kursiga Baabuurka (not current)
(Car Seat Safety)
Somali
Ilmaha yar
(Infancy)
Somali
Da'da Tobaneeyo-jirka
(Adolescence)
Somali
Sonkorowga (Diabetes)
Ilaali Sonkortaada Way u qalantaa waqtigaaga.
Qaybta 1. The Basics
(Control Your Diabetes: It's Worth the Time Part 1- The Basics)
Somali
Ilaali Sonkortaada Way u qalantaa waqtigaaga.
Qaybta 2. Cuntada iyo Jimicsiga.
(Control Your Diabetes: It's Worth the Time Part 2 - Diet and Exercise)
Somali
Ilaali Sonkortaada Way u qalantaa waqtigaaga.
Qaybta 3. Daaweynta iyo Nambarada
(Control Your Diabetes: It's Worth the Time Part 3 - Medicine & Glucose Numbers)
Somali
Maxaan kaga taxadari karaa cagahayga?
(What Can I do to Take Care of My Feet?)
Somali
Side sokorowgu u waxyeelayn karaa cagahayga?
(How Can Diabetes Hurt My Feet?)
Somali
Halis ma u tahay cudurka sida dhaqsaha badan ugu sii kordhaya dunida?
(Are you at Risk from the World’s Fastest Growing Disease?)
Somali
Emergencies
Waxa la sameynaayo haddii ay timaad Xaalad Degdeg ah
(What to do in an Emergency: A Checklist)
Somali
Sida Loo Aqoonsado Haddii La Isticmaalay Hubka Kiimikada ah
(How to Recognize if Chemical Agents have been Used)
Somali
Sida Loo Isticmaalayo Teleefonka Degdegga ee 911
(How to Use the 911 Emergency Telephone System)
Somali
Garashada Degdeg Caafimaad
(Recognizing Medical Emergencies)
Somali
Booqashada Qolka Gargaarka Degdegga ah
(What to expect in the Emergency Room)
Somali
Mugdi (kornto la’aan)
(Blackouts)
Somali
Xaaladda degdega ee kiimikada
(Chemical Emergencies)
Somali
Qaxidda iyo xarumaha bulshada
(Evacuation and Community Shelters)
Somali
Badbaadada dabka ee guriga
(Fire safety at home)
Somali
Daadka iyo walaaca daadka
(Floods and Flash Flooding)
Somali
Hanfiga kulaylaha
(Heat Waves)
Somali
Danabka iyo roobabka waaweyn
(Lightning and Thunderstorms)
Somali
Fiilooyinka korontada ee soo dhaca
(Downed Power Lines)
Somali
Hoos-gelitaanka meel
(Sheltering in Place)
Somali
Dabayl xoog badan (Ufo)
(Tornadoes)
Somali
Ilaalinta iyo Digniinaha
(Watches and Warnings)
Somali
Dabka duurka
(Wildfires)
Somali
Duufaanada qabowga iyo qabowga ba’an
(Winter Storms and Extreme Cold)
Somali
Firimbiyada iyo Digniinaha telefonka
(Sirens and Telephone Alerts)
Somali
Xaaladda degdega ee gaasta dabiiciga ah
(Natural Gas Emergencies)
Somali
Xaalada Degdega ee Caafimaadka Dadweynah
(Public Health Emergencies)
Somali
Xayawaanka carbiska iyo aafada
(Pets and Disaster)
Somali
Dhis xir,o qalab ah oo ah isu-diyaarinta xaaladda degdega
(Build an emergency preparedness kit)
Somali
Qorshe samee oo ku tababaro
(Make an emergency plan)
Somali
Tabaruc loo baahan yahay
(Volunteers Needed)
Somali
Injuries and Wounds
Murkacashada Anqawga
(Ankle Sprain)
Somali
Dillaaca Lafaha
(Fractured Bones)
Somali
Medical Tests and Treatments
Baayobsi
(Biopsy)
Somali
Raajada Naasaha
(Mammogram)
Somali
Qaliinka Kansarka Naasaha
(Surgeries for Breast Cancer)
Somali
Medicines
Akhriska Qoraalada Dawooyinka
(Reading Medicine Labels)
Somali
Kiimoteraabiga Kansarka
(Chemotherapy)
Somali
Si Amaan ah U Isticmaal Dawada
(Take Medicine Safely)
Somali
Caafimaadka Maskaxda (Mental Health)
Sheekooyin Ku Saabsan Murugo - Qaybta Kowaad - Asaaska
(Stories of Depression - The Basics)
Somali
Sheekooyin ku saabsan Murugada - Qaybtii Labaad - Heliddaa Caawinaad
(Stories of Depression - Getting Help)
Somali
Istereska yimaada makay dhibaato dhacso kadib (buufis). Cudur run ah.
(PTSD - A Real Illness)
Somali
Wallaaca
(Anxiety)
Somali
Xaaladda Autism-ka
(Autism)
Somali
Ciladda Dabeecadda Isbeddesha
(Bipolar Disorder)
Somali
Caafimaadka Maskaxda
(Mental Health)
Somali
Ciladda Qofka Maskaxda Uga Taagan (OCD)
(Obsessive Compulsive Disorder (OCD))
Somali
Ciladda Argagaxa
(Panic Disorder)
Somali
Dareenka Maskaxda ee Xaqiiqda ka Baxsan (Schizophrenia)
(Schizophrenia)
Somali
Is-dilka
(Suicide)
Somali
Niyad-jabka Dhalmada Kaddib
(Postpartum Depression)
Somali
Food and Nutrition
U Xafid Raashinka Si Badbaado Leh
(Keep Your Food Safe)
Somali
Patient Safety
KaHadal - Kahortaga Khaladaadka Daryeelkaaga #1
(Speak Up - Part 1)
Somali
KaHadal - Kahortaga Khaladaadka Daryeelkaaga #2
(Speak Up - Part 2)
Somali
Personal Health and the Healthcare System
Do I Need an Interpreter?
Somali
Pregnancy and Reproduction
Xannaanada Hooyada
(Prenatal Care)
Somali
Refugee Health Orientation
1-A Medical Care and Health Insurance - Basics of primary care, urgent care and the emergency room
Somali
2-A Medications and Home Remedies - Over the counter meds, asking a pharmacist questions, reading labels, care in giving medicines to children
Somali
2-B Medications and Home Remedies - Prescriptions medicines, paying for medicines, understanding how to take medicines, not sharing medicines, what if there is a bad reaction to a medicine
Somali
5-A Personal Hygiene - The importance of good hygiene, brushing teeth
Somali
5-B Personal Hygiene - Covering mouth when coughing, using tissues to wipe a runny nose
Somali
Sigarka (Smoking and Tobacco)
Iska Jooji Caadada Sigaarka!
(Kick the Smoking Habit!)
Somali
Staying Healthy
Talooyin ku Saabsan Nolol Wacan oo ah Helaan Rag iyo Dumar
(Tips for a Healthy Life for Men and Women)
Somali
Qaad Talaabooyin — Jooji Dhiig Karka!
(Take Steps - Prevent High Blood Pressure!)
Somali
Symptoms
Wax ku Saabsan Xanuunkaaga
(About Your Pain)
Somali
Cuduka Qaaxada (Tuberculosis)
Ma u baahnahay baaritaanka jirka ee TB-da?
(Do I Need a TB Test?)
Somali
Kaliya waa xaqiiqda ku saabsan BCG-da iyo Qaaxada
(TB & BCG)
Somali
Jooji TB Jeermiga Kahor Intaadan la jiran!
(STOP TB Infection Before It Makes You Sick)
Somali
TB Cudor - Si aad u bogsooto waxaad u baahan tahay daaweyn
(TB DISEASE -You Need Treatment To Make You Well)
Somali
Qaaxada & HIV-da - Wadajir Halis ah
(TB & HIV A Dangerous Partnership)
Somali
Waa maxay baarista TB-da ee jirka (maqaarka)?
(What is a TB test?)
Somali
Maxay tahay in aad ka ogaato Qaadashada daawada qaaxada ama tiibishada
(What You Should Know About Taking Tuberculosis Medicines)
Somali